SAVERING

SAVERING

 

Karuselový výdejní automat

SaveRing je univerzální průmyslový výdejní automat s možností pro naskladnění a distribuci až 540 jedinečných produktů. SaveRing kombinuje 4 základní operace: přidělí produkt pro jedno použití; dále vypůjčení, sledování a vrácení víceúčelových nástrojů; rezervace použitých předmětů; a vrácení použité položky. Všechny transakce jsou zaznamenávány a přiřazeny jednotlivým uživatelům.

Proč SaveRing ?

  • 100% kontrola použití a distribuce produktu (i na úrovni uživatelů)
  • Ideální pro křehké, těžké a tekuté předměty (nespadají do přijímacího koše)
  • Přední panely nejsou průhledné, takže zaměstnanci mohou vidět na dotykové obrazovce pouze produkty, ke kterým mají přístup
  • Extrémně všestranný výdej produktů a možnost jejich rozložení
  • Rychlé nahrazení libovolné položky
  • Rychlý a spolehlivý podpůrný systém

4 v 1

SaveRing umožňuje 4 funkce: může současně distribuovat, půjčovat, vracet a také rezervovat produkty. Například jedna pozice může být nakonfigurována tak, aby byl produkt vydán jako spotřební, zatímco z jiné může být ten samý produkt vypůjčen a po dokončení práce do stejné pozice vrácen. Vracení je shromažďování a skladování použitých nebo poškozených produktů, které v podstatě převedou určité pozice na místa recyklace. Rezervace umožňuje uživateli vybrat produkty a rezervovat je buď pro sebe, nebo pro oddělení po dobu až 30 dnů. Všechny tyto možnosti mohou fungovat současně na jednom stroji.