SAVERENT

SAVERENT

Skříňový výdejní automat

Profesionální průmyslový výdejní automat SaveRent umožňuje ukládat, distribuovat a vracet často používané cenné nástroje a předměty. Systém ukládá každou transakci a zaznamenává, který uživatel přistupoval k jaké položce. SaveRent také sleduje nástroje, které jsou v současné době vypůjčeny, a poskytuje uživateli možnost zkontrolovat aktuální polohu a stav produktů.

Proč SaveRent ?

 • 100% kontrola nad stavem nástrojů
 • Podrobné přehledy - sestavte potřebná data a nechte si je zasílat v plánovaných intervalech
 • Určete, jak se smí nástroje používat: kde budou umístěny a uloženy
 • Zabezpečte sklad a celý výdejní systém tak, abyste zajistili, že k produktům budou mít přístup pouze určení lidé
 • Automatické e-mailové reporty uživatelům a správcům systému
 • Řízení životního cyklu produktu

Průběh transakce

 • Zaměstnanec se přihlašuje do rozhraní výdejního automa­tu buď PIN kódem, podnikovou RFID kartou nebo čárovým kódem.
 • Pokračuje ve výběru jemu dostupné položky. O nástrojích, které nejsou k dispozici nebo které jsou v současné době zapůjčeny, dostane informace na dotykovém displeji.
 • Při vypůjčení určí zaměstnanec dobu, po kterou bude ná­stroj používat, stiskne tlačítko „Rent“ a příslušná pozice s nástrojem se otevře.
 • Po dokončení příslušného úkolu vrátí výrobek zpět do za­řízení. Po zadání změny stavu se automaticky otevřou stej­né dveře, aby zaměstnanec nahradil vypůjčený předmět za vrácený.
 • V případě, že by bylo něco v nepořádku, výběr příslušného stavu automaticky upozorní administrátora a zablokuje produkt k dalšímu užití.