SAVERETURN

SAVERETURN

 

Recyklační automat pro kontrolovaný a selektivní sběr použitých nebo poškozených produktů

  

Proč SaveReTurn ?

SaveReTurn je navržen jako podřízená jednotka, což znamená, že jeho provoz je řízen hlavní jednotkou, ke které je připojen. Vaši zaměstnanci mohou vrátit použité, poškozené, špinavé nebo jiné předměty, které vzali z hlavního stroje.

 

  • 1 - 3 sběrné koše / kontejnery
  • Lze definovat, které položky MUSÍ být a které MOHOU být vráceny
  • Možnost definovat, zda má být výdej nové položky podmíněn vrácením použité. Výdej nové položky může být vázán na vrácení stejné-použité, nebo i jiné položky,
  • Tzn., můžete omezit celkový počet položek, které má zaměstnanec u sebe, než dostane položku další.
  • Máte možnost sbírat jeden druh položky do více zásobníků v závislosti na stavu dané položky např. jeden druh rukavic můžete selektovat na ty, které se mohou ještě použít, vyprat, nebo již jsou na vyhození, případně je nutná likvidace jako u nebezpečného odpadu.

Kontrola

  • SaveReTurn zhotoví fotografii o každém vráceném předmětu, a tento záznam je automaticky spojen s transakcí, tj. s konkrétním uživatelem
  • Záznam transakce je uložen do databáze a je kdykoliv k nahlédnutí v ovládacím softwaru